لطفاً منتظر بمانید...

مزیت ویژه بیمه معلم سرقت کامل بر پوشش های سرقت بیمه های دیگر ، علاوه بر پوشش سرقت کلی با تائید مراجع انتظامی و قضایی - هردو الزامی ؛ پوشش ویژه سرقت کلی (با تائید مراجع انتظامی و قضایی) در تمامی سرقت ها حتی کیف قاپی و زورگیری است.